Danh Sách Cơ Bida Băng

Mã sản phẩm: Mua cơ bida được tặng kèm phụ kiện như hình bên: trên và dưới mức 1.400.000______________ Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Giá: Liên hệ vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Mã sản phẩm: Cơ líp Trắng Đen mũi tên.

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Trắng Đen mũi tên.- call 0903945396

Mã sản phẩm: Co Lip Đen hoa văn Trắng

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Đen hoa văn Trắng

Mã sản phẩm: Cơ líp Đen Trắng

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Đen Trắng

Mã sản phẩm: Cơ líp Caro Đỏ

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Caro Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/ Khop noi Inox. Trong luong 440g co the tang giam. Duong kinh dau co 11.4 mm. Loai Tip R. Tang kem bao co Simili mem.

Mã sản phẩm: Cơ Líp Xám Đỏ

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Xám Đỏ–. Giá 600.000 Cơ Bida Líp màu Xám, hoa văn chấm Đỏ, khớp inox Taiwan. Hàng tuyển chọn, ngọn gỗ tốt, thẳng , phát lực căng. Giá 600.000, đầu cơ R hoặc Adam Đỏ, đường kính 11.4mm, trọng lượng 440g. Tặng kèm bao cơ mềm, bao tay thun , lơ Master. Liên hệ a Khôi 0903945396 hoặc shop tai 131/12 Ngô Đức Kế , phường 12 quận Bình Thạnh để xem cơ.

Mã sản phẩm: Cơ Líp Xanh Dương D3

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Xanh Dương D3 – Giá 600.000 Cơ Bida Líp xanh khớp inox Taiwan. Hàng tuyển chọn, ngọn gỗ tốt, thẳng , phát lực căng. Giá 600.000, đầu cơ R hoặc Adam Đỏ, đường kính 11.4mm, trọng lượng 440g. Tặng kèm bao cơ mềm, bao tay thun , lơ Master. Liên hệ a Khôi 0903945396 hoặc shop tai 131/12 Ngô Đức Kế , phường 12 quận Bình Thạnh để xem cơ.

Mã sản phẩm: Cơ Líp Vàng Đen D2

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Vàng Đen D2- Giá 600.000 Cơ Bida Líp Đen hoa văn Vàng, khớp inox . Hàng tuyển chọn, ngọn gỗ tốt, thẳng , phát lực căng. Giá 600.000, đầu cơ R hoặc Adam Đỏ, đường kính 11.4mm, trọng lượng 440g. Tặng kèm bao cơ mềm, bao tay thun , lơ Master. Liên hệ a Khôi 0903945396 hoặc shop tai 131/12 Ngô Đức Kế , phường 12 quận Bình Thạnh để xem cơ.

Mã sản phẩm: Cơ líp Đỏ Đen

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Đỏ Đen

Mã sản phẩm: Cơ Lip Trắng

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Lip Trắng

Mã sản phẩm: Cơ bida Lip Đỏ Dragon

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Lip Đỏ Dragon - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp Taiwan Trắng

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp Taiwan Trắng- Xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP PRO ĐỎ

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP PRO ĐỎ

Mã sản phẩm: Cơ Bida Líp Taiwan Xanh

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Líp Taiwan Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Líp Đen caro Trắng

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Đen caro Trắng –. Giá 600.000 Cơ Bida Líp màu Đen hoa văn caro trắng khớp inox Taiwan. Hàng tuyển chọn, ngọn gỗ tốt, thẳng , phát lực căng. Giá 600.000, đầu cơ R hoặc Adam Đỏ, đường kính 11.4mm, trọng lượng 440g. Tặng kèm bao cơ mềm, bao tay thun , lơ Master. Liên hệ a Khôi 0903945396 hoặc shop tai 131/12 Ngô Đức Kế , phường 12 quận Bình Thạnh để xem cơ.

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam mũi tên Lửa

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam mũi tên Lửa

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Adam Nâu Trắng mũi tên

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Adam Nâu Trắng mũi tên - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Legend Nâu

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Legend Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Bida líp Legend Trắng

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida líp Legend Trắng

Mã sản phẩm: CO LIP SOC DO - XEM BA BĂNG KÉO XUỐNG SỐ 50 TRỞ ĐI

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CO LIP SOC DO - XEM BA BĂNG KÉO XUỐNG SỐ 50 TRỞ ĐI

Mã sản phẩm: Co Lip Adam Sọc Trắng

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Adam Sọc Trắng

Mã sản phẩm: Cơ lip Adam Đỏ tay cầm Đen

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Adam Đỏ tay cầm Đen

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Đen hoa văn khớp gỗ

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Đen hoa văn khớp gỗ

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Đỏ Vàng- UniLock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Đỏ Vàng- UniLock

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Xanh Vàng- UniLock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Xanh Vàng- UniLock

Mã sản phẩm: Co Lip Pro Unilock Taiwan Vàng.

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Pro Unilock Taiwan Vàng.

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Pro 1 - gỗ hoa văn đen.

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Pro 1 - gỗ hoa văn đen.

Mã sản phẩm: Carom J 1

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Carom J 1

Mã sản phẩm: Cơ Líp Xanh Unilock Taiwan

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Xanh Unilock Taiwan - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ líp Unilock Đỏ Taiwan

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Unilock Đỏ Taiwan

Mã sản phẩm: Cơ líp Emprice Đen

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Emprice Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp EA Trắng Sọc

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp EA Trắng Sọc

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp EA Xanh Tím

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp EA Xanh Tím - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ bida líp EA Trắng Xanh

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp EA Trắng Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin lip Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin lip Den

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp Longoni sọc Vàng Xanh Taiwan.

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp Longoni sọc Vàng Xanh Taiwan.

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp Taiwan mẫu Longoni mũi tên

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp Taiwan mẫu Longoni mũi tên

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP VCUE ĐEN

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP VCUE ĐEN

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Gallop Trắng Xanh.

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Gallop Trắng Xanh hàng của Taiwan, khớp công nghệ Radian inox bắt xuyên tâm vào gỗ ngọn, giúp truyền lực thẳng, êm mượt, cho cảm giác ít rung. – Ngọn cơ gỗ Maple xử lý trắng và cứng. trọng lượng tổng 440g ( có thể tăng giảm 430-480 tuỳ ý nhờ bộ ốc tăng trọng) ; – Dài 1m44, cân đối. Dễ điều khiển. – Tay cầm Đường kính vừa phải, Đánh chắc tay, không cong vênh. – Đầu cơ Adam Đỏ hoặc Nâu 5 lớp tăng ephe , phíp Taiwan, đường kính ngọn 11.4mm, tặng kèm bao cơ, bao tay, cục lơ. Liên hệ: Khôi : 0903945396 Zalo- FB. Hoặc ghé shop tại 131/12 Ngô Đức Kế , p12, q Bình Thạnh.

Mã sản phẩm: CƠ LÍP COC2 Trắng Đen

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Lip COC Champion of Champions hàng của Taiwan, khớp công nghệ Radian inox bắt xuyên tâm vào gỗ ngọn, giúp truyền lực thẳng, êm mượt, cho cảm giác ít rung. – Ngọn cơ gỗ Maple xử lý trắng và cứng. trọng lượng tổng 440g ( có thể tăng giảm 430-480 tuỳ ý nhờ bộ ốc tăng trọng) ; – Dài 1m44, cân đối. Dễ điều khiển. – Tay cầm Đường kính vừa phải, Đánh chắc tay, không cong vênh. – Đầu cơ Adam Đỏ hoặc Nâu 5 lớp tăng ephe , phíp Taiwan, đường kính ngọn 11.4mm, tặng kèm bao cơ, bao tay, cục lơ. Liên hệ: Khôi : 0903945396 Zalo- FB

Mã sản phẩm: CƠ LÍP COC1 Vàng Đen

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Lip COC Champion of Champions hàng của Taiwan, khớp công nghệ Radian inox bắt xuyên tâm vào gỗ ngọn, giúp truyền lực thẳng, êm mượt, cho cảm giác ít rung. – Ngọn cơ gỗ Maple xử lý trắng và cứng. trọng lượng tổng 440g ( có thể tăng giảm 430-480 tuỳ ý nhờ bộ ốc tăng trọng) ; – Dài 1m44, cân đối. Dễ điều khiển. – Tay cầm Đường kính vừa phải, Đánh chắc tay, không cong vênh. – Đầu cơ Adam Đỏ hoặc Nâu 5 lớp tăng ephe , phíp Taiwan, đường kính ngọn 11.4mm, tặng kèm bao cơ, bao tay, cục lơ. Liên hệ: Khôi : 0903945396 Zalo- FB

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Dufferin Nâu Đỏ

Mã sản phẩm: CƠ LÍP COC3 Buttefly Trắng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Lip COC Champion of Champions hàng của Taiwan, khớp công nghệ Radian inox bắt xuyên tâm vào gỗ ngọn, giúp truyền lực thẳng, êm mượt, cho cảm giác ít rung. – Ngọn cơ gỗ Maple xử lý trắng và cứng. trọng lượng tổng 440g ( có thể tăng giảm 430-480 tuỳ ý nhờ bộ ốc tăng trọng) ; – Dài 1m44, cân đối. Dễ điều khiển. – Tay cầm Đường kính vừa phải, Đánh chắc tay, không cong vênh. – Đầu cơ Adam Đỏ hoặc Nâu 5 lớp tăng ephe , phíp Taiwan, đường kính ngọn 11.4mm, tặng kèm bao cơ, bao tay, cục lơ. Liên hệ: Khôi : 0903945396 Zalo- FB. Hoặc ghé shop tại 131/12 Ngô Đức Kế , p12, q Bình Thạnh.

Mã sản phẩm: CƠ LÍP COC4 Buttery Xám

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Lip COC Champion of Champions hàng của Taiwan, khớp công nghệ Radian inox bắt xuyên tâm vào gỗ ngọn, giúp truyền lực thẳng, êm mượt, cho cảm giác ít rung. – Ngọn cơ gỗ Maple xử lý trắng và cứng. trọng lượng tổng 440g ( có thể tăng giảm 430-480 tuỳ ý nhờ bộ ốc tăng trọng) ; – Dài 1m44, cân đối. Dễ điều khiển. – Tay cầm Đường kính vừa phải, Đánh chắc tay, không cong vênh. – Đầu cơ Adam Đỏ hoặc Nâu 5 lớp tăng ephe , phíp Taiwan, đường kính ngọn 11.4mm, tặng kèm bao cơ, bao tay, cục lơ. Liên hệ: Khôi : 0903945396 Zalo- FB. Hoặc ghé shop tại 131/12 Ngô Đức Kế , p12, q Bình Thạnh.

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin carom Trắng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin carom Trắng

Mã sản phẩm: Cơ lip Duferin Đỏ

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Duferin Đỏ: phip Adam - Khớp gỗ. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.4mm, trọng lượng 420 - 450 g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện:

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp Đen trợ lực.

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp Đen trợ lực.

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp Dufferin Đỏ Trắng Trợ Lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp Dufferin Đỏ Trắng Trợ Lực

Mã sản phẩm: LIPTRTL

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Líp Dufferin Trắng Trợ Lực

Mã sản phẩm: CƠ LÍP DUFFERIN ĐỎ ĐEN TRỢ LỰC

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ LÍP DUFFERIN ĐỎ ĐEN TRỢ LỰC

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Nâu trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Nâu trợ lực

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Da Báo Vàng Trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Da Báo Vàng Trợ lực - Khớp gỗ. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.4mm, trọng lượng 420 - 450 g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện

Mã sản phẩm: Lip ghep do

Giá: 3.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp gỗ cẩn ghép Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ líp xám gỗ cẩn ghép

Giá: 4.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp xám gỗ cẩn ghép: Phíp Adam. Đầu Sasaki 11.4mm 430g. Dài 142cm. Cẩn ghép cán ring Đen.

Mã sản phẩm: Cơ bida lip cẩn ghép đen da báo

Giá: 4.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida lip cẩn ghép đen da báo Phíp Adam. Đầu Sasaki 11.4mm 430g. Dài 142cm. Cẩn ghép cán cơ đen.

Mã sản phẩm: Cơ líp cẩn tay cầm da báo

Giá: 4.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp cẩn tay cầm da báo

Mã sản phẩm: Cơ Lip Can ghep Xam

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xám ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Lip cẩn ghép Xanh.

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xanh ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ bida líp cẩn ghép - ngọn ghép 12

Giá: 5.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp cẩn ghép - ngọn ghép 12

Mã sản phẩm: Cơ líp ghép ngọn 12 mẫu Longoni

Giá: 6.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp trợ lực ghép ngọn 12 mẫu Longoni - Phíp Adam. Đầu Sasaki. Ngọn ghép 12 mảnh trợ lực, rỗng chống bạt 430g. Dài 142cm 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: het danh sach co bida Lip

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

het danh sach co bida Lip

Mã sản phẩm: Danh sách cơ bida Ba Băng : 50 trơ đi:

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách cơ bida Ba Băng

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Đỏ Trắng Inox

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Đỏ Trắng Inox

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Đỏ Inox

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Đỏ Inox

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Nâu Vuông

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Nâu Vuông

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Đỏ Nâu

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Đỏ Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Arrow Đen

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Arrow Đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam mũi tên lửa

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam mũi tên lửa

Mã sản phẩm: Ba bang Trang Den

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Ba bang Trang Den

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc Xanh

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc Xanh

Mã sản phẩm: CƠ BA BĂNG TAIWAN XANH VUONG UNILOCK

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BA BĂNG TAIWAN XANH VUONG UNILOCK

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Gỗ Trắng Đen

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Gỗ Trắng Đen

Mã sản phẩm: Co ba bang Adam mũi tên

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Adam mũi tên

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Unilock Taiwan đỏ

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Unilock Taiwan đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Đen Unilock

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Đen Unilock - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Den - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Nâu

Giá: 2.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Nâu

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Taiwan Vàng khớp Radian

Giá: 2.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Taiwan Vàng khớp Radian

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Karma Nâu

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Karma Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Karma Đen

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Karma Đen - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Karma Trắng Đỏ

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Karma Trắng Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 1

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 1

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 3

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 3- khop go

Mã sản phẩm: Cơ Gallop ba băng Trắng Xanh

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Gallop ba băng Trắng Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Gallop Ba Băng Đen

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Gallop Ba Băng Đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Trăng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Trăng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Mã sản phẩm: Cơ 3 Băng ghép Tím

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ 3 Băng ghép tím

Mã sản phẩm: Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Giá: 5.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Giá: 6.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K33

Giá: 7.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K33

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat K44 Plus. Ngọn ghép. Cán cẩn ghép.

Giá: 7.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat K44 Plus. Ngọn ghép. Cán cẩn ghép.

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat K66

Giá: 7.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat K66 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K55

Giá: 8.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K55

Mã sản phẩm: Co ba bang Tiger Nâu TG12-07

Giá: 9.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Tiger Nâu TG12-07

Mã sản phẩm: Co ba bang Tiger TG12-03

Giá: 10.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Tiger TG12-03 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Tiger 2

Giá: 10.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Tiger TG12-1

Mã sản phẩm: Ban do toi shop 131/12 Ngo Duc Ke, phuong 12 quan Binh Thanh.

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

dia chi: 131/12 Ngo Duc Ke. phuong 12 quan Binh Thanh. Di tu Duong Bui Dinh Tuy vao thi queo hem 222 BDT roi re Trai vao Ngo Duc Ke. Tu Phan Van Tri thi queo vao nga ba gan so 98, chay toi cuoi duong Ngo Duc Ke. hem 131 canh ben chua mau Tim.

Copyright © 2018 Cơ bida băng, Cơ bida phăng, cơ bida líp, cơ bida ba băng.. Web design: Nina Co.,Ltd