Danh Sách Cơ Bida Băng

Mã sản phẩm: Mua cơ bida được tặng kèm phụ kiện như hình bên: trên và dưới mức 1.400.000______________ Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Giá: Liên hệ vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Mã sản phẩm: Cơ líp Thái cực

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Thái cực- nặng 440gram- đầu cơ R, 11.4mm Khớp nối Inox. Tay cầm bọc simili.

Mã sản phẩm: Cơ líp Trắng Đỏ

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Trắng Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ líp Trắng hoa văn

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Trắng hoa văn

Mã sản phẩm: Cơ líp Xám Đen

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Xám Đen

Mã sản phẩm: Cơ Lip Vàng Đen hoa văn

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Lip Vàng Đen hoa văn

Mã sản phẩm: Cơ líp Dai Loan Xám

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dai Loan Xám

Mã sản phẩm: Co Lip Dai Loan Vàng

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Dai Loan Vàng- Xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Mã sản phẩm: Co Lip Dai Loan Xanh

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Dai Loan Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam mũi tên Lửa

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam mũi tên Lửa

Mã sản phẩm: Co Lip Legend Trang

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Legend Trang - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co lip Adam Soc Xanh

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co lip Adam Soc Xanh

Mã sản phẩm: Cơ lip Adam Đỏ tay cầm Đen

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Adam Đỏ tay cầm Đen

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Đen hoa văn khớp gỗ

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Đen hoa văn khớp gỗ

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Đỏ Vàng- UniLock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Đỏ Vàng- UniLock

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Xanh Vàng- UniLock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Xanh Vàng- UniLock

Mã sản phẩm: CO LIP PRO ĐEN- UNILOCK

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CO LIP PRO ĐEN- UNILOCK

Mã sản phẩm: Co Lip Pro Unilock Taiwan Vàng.

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Pro Unilock Taiwan Vàng.

Mã sản phẩm: Cơ líp Adam Pro 1 - gỗ hoa văn đen.

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Adam Pro 1 - gỗ hoa văn đen.

Mã sản phẩm: Co Adam Pro 2

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co líp Adam Pro 2 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: CO LÍP ADAM PRO 3

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CO LÍP ADAM PRO 3

Mã sản phẩm: Cơ Líp Rhino Đen J2

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Rhino Đen J2 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Carom J 1

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Carom J 1

Mã sản phẩm: Cơ líp Unilock Đỏ Taiwan

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Unilock Đỏ Taiwan

Mã sản phẩm: Cơ líp Unilock Đen

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Unilock Đen- xem ba băng mời kéo xuống từ cây 50 trở đi.

Mã sản phẩm: Cơ líp BillKing Do

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp BillKing Do

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Đỏ

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin lip Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin lip Den

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Mã sản phẩm: Cơ Lip Kingdom Trang ( Lip/ 3 bang)

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Trang ( Lip duong kinh 11.4mm, nang 430g / 3 bang duogn kinh 12.1mm, nang 520g ) - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Dufferin Nâu Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin carom Trắng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin carom Trắng

Mã sản phẩm: Cơ lip Duferin Đỏ

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Duferin Đỏ: phip Adam - Khớp gỗ. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.4mm, trọng lượng 420 - 450 g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện:

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Đen Arrow trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Đen Arrow trợ lực

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Nâu trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Nâu trợ lực

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Da Báo Vàng Trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Da Báo Vàng Trợ lực - Khớp gỗ. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.4mm, trọng lượng 420 - 450 g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện

Mã sản phẩm: Cơ lip Dufferin Đen Xám trợ lực

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Dufferin Nâu Đen trợ lực - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/ - Khớp gỗ. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.4mm, trọng lượng 420 - 450 g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện

Mã sản phẩm: Cơ líp mắt chim cẩn ghép Đỏ

Giá: 3.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp mắt chim cẩn ghép Đỏ

Mã sản phẩm: Lip ghep do

Giá: 3.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp gỗ cẩn ghép Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ líp cẩn tay cầm da báo

Giá: 4.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp cẩn tay cầm da báo

Mã sản phẩm: Cơ Lip cẩn ghép Xanh.

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xanh ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Lip Can ghep Xam

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xám ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ líp cẩn mẫu Longoni gỗ Mun Hoa

Giá: 6.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp cẩn mẫu Longoni gỗ Mun Hoa

Mã sản phẩm: het danh sach co bida Lip

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

het danh sach co bida Lip

Mã sản phẩm: Danh sách cơ bida Ba Băng : 50 trơ đi:

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách cơ bida Ba Băng

Mã sản phẩm: Cơ 3 băng Đen Taiwan

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ 3 băng Vàng Inox , Khop noi Inox. Trong luong 520g co the tang giam. Duong kinh dau co 12 mm. Loai Tip R. Tang kem bao co Simili mem.

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Đỏ Trắng Inox

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Đỏ Trắng Inox

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Trắng Inox

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Trắng Inox

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Đỏ Inox

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Đỏ Inox

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Nâu Vuông

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Nâu Vuông

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Đỏ Nâu

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Đỏ Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam Arrow Đen

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam Arrow Đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Adam mũi tên lửa

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Adam mũi tên lửa

Mã sản phẩm: Ba bang Trang Den

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Ba bang Trang Den

Mã sản phẩm: CƠ BA BĂNG TAIWAN XANH VUONG UNILOCK

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BA BĂNG TAIWAN XANH VUONG UNILOCK

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Gỗ Trắng Đen

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Gỗ Trắng Đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Adam Đen Đỏ

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Adam Đen Đỏ

Mã sản phẩm: Co ba bang Adam mũi tên

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Adam mũi tên

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Billking đỏ

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Billking đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Đen Unilock

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Đen Unilock - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Den - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Vàng Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Vàng Đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Nâu

Giá: 2.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Nâu

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Taiwan Vàng khớp Radian

Giá: 2.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Taiwan Vàng khớp Radian

Mã sản phẩm: Cơ ba bang Rhino Vang

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba bang Rhino Vang Khớp Unilock

Mã sản phẩm: Cơ ba bang Rhino Xanh la

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Rhino Xanh la Khớp Unilock

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Karma Nâu

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Karma Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Karma Đen

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Karma Đen - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Karma Trắng Đỏ

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Karma Trắng Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 1

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 1

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 3

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 3- khop go

Mã sản phẩm: Cơ Gallop ba băng Trắng Xanh

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Gallop ba băng Trắng Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Gallop Ba Băng Đen

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Gallop Ba Băng Đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Trăng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Trăng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Mã sản phẩm: CƠ BA BĂNG DUFFERIN ĐEN TRỢ LỰC

Giá: 3.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BA BĂNG DUFFERIN ĐEN TRỢ LỰC - Khớp Inox bắt vào gỗ tạo độ êm và khít khi truyền lực. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.9mm, trọng lượng 520- 540g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện:

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Dufferin Nâu Trắng trợ lực

Giá: 3.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Dufferin Nâu Trắng trợ lực : - Khớp Inox bắt vào gỗ tạo độ êm và khít khi truyền lực. Ngọn gỗ tốt , công nghệ ngọn rỗng chống bạt và trợ lực , phíp Adam Nhật, đầu cơ Da bò một lớp. - đầu cơ 11.9mm, trọng lượng 520- 540g; có thể tinh chỉnh trọng lượng tuỳ ý. - Tặng kèm 1 bao cơ, 1 bao tay và lơ , đủ bộ phụ kiện:

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Dufferin Vàng Đen trợ lực

Giá: 3.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Dufferin Vàng Đen trợ lực

Mã sản phẩm: Cơ 3 Băng ghép Tím

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ 3 Băng ghép tím

Mã sản phẩm: Co Ba bang ZEST Korean màu Xanh

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang ZEST Korean màu Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Ba bang ZEST Korean màu Đỏ

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang ZEST Korean màu Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Giá: 5.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Giá: 6.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K33

Giá: 7.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K33

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat K44 Plus. Ngọn ghép. Cán cẩn ghép.

Giá: 7.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat K44 Plus. Ngọn ghép. Cán cẩn ghép.

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat K66

Giá: 7.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat K66 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K55

Giá: 8.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K55

Mã sản phẩm: Co ba bang Tiger Nâu TG12-07

Giá: 9.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Tiger Nâu TG12-07

Mã sản phẩm: Co ba bang Tiger TG12-03

Giá: 10.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Tiger TG12-03 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Tiger 2

Giá: 10.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Tiger TG12-1

Mã sản phẩm: Ban do toi shop 131/12 Ngo Duc Ke, phuong 12 quan Binh Thanh.

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

dia chi: 131/12 Ngo Duc Ke. phuong 12 quan Binh Thanh. Di tu Duong Bui Dinh Tuy vao thi queo hem 222 BDT roi re Trai vao Ngo Duc Ke. Tu Phan Van Tri thi queo vao nga ba gan so 98, chay toi cuoi duong Ngo Duc Ke. hem 131 canh ben chua mau Tim.

Copyright © 2018 Cơ bida băng, Cơ bida phăng, cơ bida líp, cơ bida ba băng.. Web design: Nina Co.,Ltd