Danh Sách Cơ Bida Băng

Mã sản phẩm: Mua cơ bida được tặng kèm phụ kiện như hình bên: trên và dưới mức 1.400.000______________ Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Giá: Liên hệ vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Mã sản phẩm: Co Lip Trang đen

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Trang đen - xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Mã sản phẩm: Co Lip Xanh Duong

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Xanh Duong

Mã sản phẩm: Co lip Đen boc tay cam

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co lip Đen boc tay cam - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Lip T Pro Vang

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip T Pro Vang

Mã sản phẩm: Co Lip Dai Loan Xam

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Dai Loan Xam- Xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Mã sản phẩm: Co Lip Dai Loan Xanh

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Dai Loan Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Lip Dai Loan Trang

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Lip Dai Loan Trang - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Adam Nau Vuong

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Adam Nau Vuong

Mã sản phẩm: Adam Pro 5

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Adam Pro 5

Mã sản phẩm: Adam Mui Ten

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Adam Mui Ten - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Adam Taiwan Unilock 2

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Adam Taiwan Unilock 2

Mã sản phẩm: Co Adam Taiwan 3 Den

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Adam Unilock

Mã sản phẩm: Co Carom Soc Trang

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Carom Soc Trang

Mã sản phẩm: Co Carom Soc Xanh

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Carom Soc Xanh

Mã sản phẩm: Co Adam Pro 2

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Adam Pro 2 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Adam Pro 6

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Adam Pro 6

Mã sản phẩm: Carom J 1

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Carom J 1

Mã sản phẩm: Cơ Líp Rhino Đen J2 - Xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Carom J 2 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Carom J 3

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Carom J 3- xem Ba Băng kéo xuống số 50 trở đi

Mã sản phẩm: BillKing Do

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

BillKing Do

Mã sản phẩm: BillKing Den

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

BillKing Den

Mã sản phẩm: BillKing Đỏ nâu

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

BillKing Đỏ nâu

Mã sản phẩm: Co BillKing 4

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co BillKing 4 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Carom Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Lip Nau

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Lip Nau

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Đỏ

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Carom Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Carom Den

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Hoa Văn Đỏ

Giá: 1.850.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Hoa Văn Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin lip Vàng Đen

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Trang ( Lip/ 3 bang)

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Trang ( Lip duong kinh 11.4mm, nang 430g / 3 bang duogn kinh 12.1mm, nang 520g ) - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Nau caro ( Lip / 3 bang )

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Nau caro ( Lip / 3 bang )

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Trắng Xanh

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Trắng xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Kim Cương Vàng

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kim Cương Vàng

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Carom Nâu Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Kim Cương Xanh

Giá: 2.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kim Cương Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin carom Trắng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin carom Trắng

Mã sản phẩm: Cơ Kim Cương trắng

Giá: 2.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kim Cương trắng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Lip Diamond Trắng Đen

Giá: 2.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Lip Diamond Trắng Đen

Mã sản phẩm: Cơ lip Duferin Đỏ

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Duferin Đỏ: phip Adam, 11.4mm ; 450gr.

Mã sản phẩm: Het hang - Cơ lip Dufferin Đen

Giá: 2.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Dufferin Đen - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ líp Nâu cẩn ghép

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Nâu cẩn ghép

Mã sản phẩm: Cơ Lip Den Armani

Giá: 3.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Lip Den Armani

Mã sản phẩm: Cơ lip Cẩn vân gỗ Đen

Giá: 3.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn vân gỗ Đen; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật

Mã sản phẩm: Cơ Lip cẩn ghép Xanh.

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xanh ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Lip Can ghep Xam

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xám ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ líp cẩn đỏ đen

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp cẩn đỏ đen

Mã sản phẩm: het danh sach co bida Lip

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

het danh sach co bida Lip

Mã sản phẩm: Danh sách cơ bida Ba Băng : 50 trơ đi:

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách cơ bida Ba Băng

Mã sản phẩm: Cơ 3 băng Đen Taiwan

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ 3 băng Đen Taiwan, Khop noi Inox. Trong luong 520g co the tang giam. Duong kinh dau co 12 mm. Loai Tip R. Tang kem bao co Simili mem.

Mã sản phẩm: Co ba bang Do

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Do - - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng DaiLoan Xám

Giá: 700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng DaiLoan Xám - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Ba bang Trang Do

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Adam Trang Do

Mã sản phẩm: Ba bang Trang Den

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Ba bang Trang Den

Mã sản phẩm: Ba bang Adam Nau

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Ba bang Adam Nau - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Taiwan Den Unilock

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc Trắng

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc Trắng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc Xanh

Giá: 900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc Xanh

Mã sản phẩm: Co bang Mui ten Trang den

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co bang Adam Trang den

Mã sản phẩm: Co ba bang BK xanh duong

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang BK xanh duong

Mã sản phẩm: Co Bang BK Xanh Luc

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba Bang BK Xanh Luc

Mã sản phẩm: Co Bang BK Nau go

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba Bang BK Nau go

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Rhino J1 Đỏ

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Rhino J1 Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Rhino J2 Trắng đen

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Rhino J2 Trắng đen

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông

Giá: 1.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Rhino J3 Nâu Vuông - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Billking đỏ

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Billking đỏ

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Billking đen.

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Billking đen - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Billking đỏ Nâu

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Billking đỏ Nâu

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Billking 4

Giá: 1.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Billking 4 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Bang Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Den

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Den - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Vàng Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Vàng Đen

Mã sản phẩm: Cơ ba bang Rhino Vang

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba bang Rhino Vang

Mã sản phẩm: Cơ ba bang Rhino Xanh la

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Rhino Xanh la

Mã sản phẩm: Cơ Cue Organ

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Cue Organ

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Kingdom Trăng

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Kingdom Trăng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Kingdom Nâu Xanh

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Kingdom Nâu Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 1

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 1

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 3

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 3- khop go

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Nâu Đỏ - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Diamond Trắng

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Diamond Trắng

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Dufferin Trăng

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Dufferin Trăng - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Đen-Unilock 01

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Đen-Unilock 01

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng Sọc-Unilock 02

Mã sản phẩm: Cơ Ba bang Diamond Trang xanh

Giá: 3.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba bang Diamond Trang xanh

Mã sản phẩm: Co Ba bang mui ten Xanh

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang mui ten Xanh - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co Ba bang Can ghep Xanh La

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang Can ghep Xanh La

Mã sản phẩm: Cơ 3 Băng ghép Tím

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ 3 Băng ghép tím

Mã sản phẩm: Co Ba bang Can ghep Vang Mui Ten

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang Can ghep Vang Mui Ten

Mã sản phẩm: Co Ba bang Can ghep Đỏ Mui Ten

Giá: 4.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co Ba bang Can ghep Đỏ Mui Ten - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Co 3 bang Can ghep Den Vuong

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co 3 bang Can ghep Den Vuong

Mã sản phẩm: Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Giá: 5.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba Băng ngọn ghép KingDom Cam

Mã sản phẩm: Co ba bang Can ghep go mat chim

Giá: 7.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Can ghep go mat chim - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Giá: 6.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Kingdom Đỏ ngọn ghép

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K33

Giá: 7.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K33

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat K66

Giá: 7.900.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat K66 - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat Plus K55

Giá: 8.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat Plus K55

Mã sản phẩm: Co ba bang Lucasi ngon ghep Trang

Giá: Liên hệ vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Co ba bang Lucasi ngon ghep Trang - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Ban do toi shop 131/12 Ngo Duc Ke, phuong 12 quan Binh Thanh.

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

dia chi: 131/12 Ngo Duc Ke. phuong 12 quan Binh Thanh. Di tu Duong Bui Dinh Tuy vao thi queo hem 222 BDT roi re Trai vao Ngo Duc Ke. Tu Phan Van Tri thi queo vao nga ba gan so 98, chay toi cuoi duong Ngo Duc Ke. hem 131 canh ben chua mau Tim.

Copyright © 2018 Cơ bida băng, Cơ bida phăng, cơ bida líp, cơ bida ba băng.. Web design: Nina Co.,Ltd