Danh Sách Cơ Bida Băng

Mã sản phẩm: Mua cơ bida được tặng kèm phụ kiện như hình bên: trên và dưới mức 1.400.000______________ Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Giá: Liên hệ vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách Cơ bida Líp : số 2 -- số 49 ; ________________ Danh Sách Cơ Ba Băng: số 50 --- số 100

Mã sản phẩm: Cơ bida líp xanh hoa văn D

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp xanh hoa văn D

Mã sản phẩm: LipVangB3

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Vàng B3, tip 11.4mm. Adam đỏ. 440g. Tay sơn nhám.

Mã sản phẩm: Lipdob2

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Đỏ hoa văn B2

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Xám Xanh F2

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Xám Xanh F2

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP VICTORY TRẮNG VÀNG

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP VICTORY TRẮNG VÀNG

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Đỏ đen hoa văn lửa

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Đỏ đen hoa văn lửa. Típ 11.4mm. Đầu Adam Đỏ. 440g.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Victory Cam quấn chỉ

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Victory Cam quấn chỉ

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Trắng đen đỏ B6

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Trắng đen đỏ B6

Mã sản phẩm: Lipb1nau

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp B1 Nâu Đen.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Đen B4

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Đen B4

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP CARO KHỚP TRỤC UNILOCK U2

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP CARO KHỚP TRỤC UNILOCK U2

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Vàng khớp trục Unilock U1

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Vàng khớp trục Unilock U1

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Trắng EA

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Trắng EA

Mã sản phẩm: Cơ Bida Líp Trắng Đỏ khớp Unilock

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Bida Líp Trắng Đỏ khớp Unilock

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP TRẮNG ĐỎ NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP TRẮNG ĐỎ NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP TRẮNG XANH NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP TRẮNG XANH NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP ĐEN NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP ĐEN NGỌN SƠN ĐEN MỊN

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Nâu gỗ ngọn sơn đen

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Nâu gỗ ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Đỏ ngọn sơn Đen mịn

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Đỏ ngọn sơn Đen mịn

Mã sản phẩm: Cơ Líp Xanh Unilock Taiwan

Giá: 1.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Líp Xanh Unilock Taiwan - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Longoni Vàng Đen Taiwan

Giá: 1.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Longoni Vàng Đen Taiwan

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Carom Xanh

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Dufferin Xanh

Mã sản phẩm: Cơ Dufferin Lip Nau

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Dufferin Lip Nau

Mã sản phẩm: Cơ líp Dufferin Đỏ

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp Dufferin Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ bida lip Koi xanh lá đánh gom.

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida lip Koi xanh lá đánh gom

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Longoni Đài loan Trắng xám

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Longoni Đài loan Trắng xám

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Longoni Đài loan Nâu trắng.

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Longoni Đài loan Nâu trắng

Mã sản phẩm: Cơ bida Líp VCue Đen

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Líp VCue Đen

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP VCUE Đỏ

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP VCUE ĐỎ

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Gallop Đen

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Gallop Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Dufferin Xanh Dương Ngọn LDC trợ lực.

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Dufferin Xanh Dương Ngọn LDC trợ lực.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Dufferin Xám Ngọn LDC trợ lực.

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Dufferin Xám Ngọn LDC trợ lực.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Koi Xanh Dương phíp Adam

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Koi Xanh Dương phíp Adam

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Koi Đỏ phíp Adam

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Koi Đỏ phíp Adam

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP Dufferin Đỏ ngọn sơn Đen

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP Dufferin Đỏ ngọn sơn Đen

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP Dufferin Nâu ngọn sơn Đen

Giá: 2.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP Dufferin Nâu ngọn sơn Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Longoni Xám ngọn sơn đen

Giá: 2.300.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Longoni Xám ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp COC Cam cánh bướm.

Giá: 2.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp COC Cam cánh bướm.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Ara Đen đuôi Đỏ

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Ara Đen đuôi Đỏ

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Nâu Đen chĩa 2

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Nâu Đen chĩa 2

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Ara Đỏ Đen

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Ara Đỏ Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Đen ngọn sơn đen phíp Adam.

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Đen ngọn sơn đen phíp Adam.

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Ara Trắng trung cấp

Giá: 2.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Ara Trắng trung cấp

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Ara Vàng Đen trung cấp

Giá: 2.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Ara Vàng Đen trung cấp

Mã sản phẩm: Cơ bida líp Ara Trắng Đen

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp Ara Trắng Đen

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP ARA TRẮNG Chĩa Nâu

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP ARA TRẮNG Chĩa Nâu

Mã sản phẩm: LipandyNgonden

Giá: 3.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP Andy Đỏ trung cấp

Mã sản phẩm: Cơ bida líp cẩn ghép đỏ da báo

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp cẩn ghép đỏ da báo

Mã sản phẩm: Cơ Lip Can ghep Xam

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xám ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: Cơ Lip cẩn ghép Xanh.

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ lip Cẩn ghép Xanh ; trọng lượng 440-420 g. Đầu cơ 11.4mm, tip Sasaki, phip Trắng của Nhật - 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: CƠ BIDA LÍP NGỌN GHÉP 12 ĐỎ - CÁN KIỂU ZANETTI

Giá: 5.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA LÍP NGỌN GHÉP 12 ĐỎ - CÁN KIỂU ZANETTI

Mã sản phẩm: Cơ bida líp ngọn ghép 12 Xanh đen - cán kiểu Zanetti.

Giá: 5.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida líp ngọn ghép 12 Xanh đen - cán kiểu Zanetti.

Mã sản phẩm: Cơ líp ghép ngọn 12 mẫu Longoni

Giá: 6.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ líp trợ lực ghép ngọn 12 mẫu Longoni - Phíp Adam. Đầu Sasaki. Ngọn ghép 12 mảnh trợ lực, rỗng chống bạt 430g. Dài 142cm 0903945396 -- https://www.facebook.com/cobidabang/

Mã sản phẩm: het danh sach co bida Lip

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

het danh sach co bida Lip

Mã sản phẩm: Danh sách cơ bida Ba Băng : 50 trơ đi:

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Danh sách cơ bida Ba Băng

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Đỏ lửa

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Đỏ lửa

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Vàng gỗ

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Vàng gỗ

Mã sản phẩm: Co3bdo

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Đỏ B3

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Đen hoa văn inox

Giá: 600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Đen hoa văn inox

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Vuông Unilock Vàng U3

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Vuông Unilock Vàng U3

Mã sản phẩm: Cơ ba băng vàng gỗ Unilock U2

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng vàng gỗ Unilock U2

Mã sản phẩm: Cơ ba băng vàng gỗ Unilock U1

Giá: 800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng vàng gỗ Unilock U1

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Earthlite Trắng

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Earthlite Trắng

Mã sản phẩm: Cơ ba băng khớp trục Unilock đỏ trắng

Giá: 1.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng khớp trục Unilock đỏ trắng

Mã sản phẩm: Cơ bida xám ngọn sơn đen

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida xám ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng Đỏ ngọn sơn đen

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng Đỏ ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng lửa đỏ ngọn sơn đen.

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng lửa đỏ ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng Đen ngọn sơn đen

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng Đen ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Đỏ ngọn sơn đen

Giá: 1.100.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Đỏ ngọn sơn đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Rhino trắng xanh

Giá: 1.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Rhino trắng xanh

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Rhino Đen

Giá: 1.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Rhino Đen

Mã sản phẩm: Cơ bida Ba Băng Longoni Đài Loan Sọc Vàng.

Giá: 1.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida Ba Băng Longoni Đài Loan Sọc Vàng.

Mã sản phẩm: 3bnauduf

Giá: 1.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng Dufferin Nâu gỗ

Mã sản phẩm: CƠ BIDA BA BĂNG LONGONI ĐÀI LOAN NÂU TRẮNG

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA BA BĂNG LONGONI ĐÀI LOAN NÂU TRẮNG

Mã sản phẩm: CƠ BIDA BA BĂNG LONGONI ĐÀI LOAN TRẮNG XÁM

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA BA BĂNG LONGONI ĐÀI LOAN TRẮNG XÁM

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Vcue đen.

Giá: 1.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Vcue đen.

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 3

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 3- khop go

Mã sản phẩm: Cơ Hanbat 1

Giá: 2.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Hanbat 1

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Ara Nâu Đen 1

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Ara Nâu Đen 1

Mã sản phẩm: Cơ Gallop Ba Băng Đen

Giá: 2.400.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Gallop Ba Băng Đen

Mã sản phẩm: CƠ BA BĂNG COC Vàng CÁNH BƯỚM

Giá: 2.700.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BA BĂNG COC Vàng CÁNH BƯỚM

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng ARA trắng xanh cánh bướm.

Giá: 2.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng ARA trắng xanh cánh bướm.

Mã sản phẩm: Cơ ba băng ARA Xám vân gỗ

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng ARA Xám vân gỗ

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng ARA Trắng ngọn trợ lực

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng ARA Trắng ngọn trợ lực

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng mũi tên Đỏ Đen.

Giá: 3.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng mũi tên Đỏ Đen

Mã sản phẩm: CƠ BIDA BA BĂNG DUFFERIN Đen NGỌN LDC TRỢ LỰC

Giá: 3.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA BA BĂNG DUFFERIN Đen NGỌN LDC TRỢ LỰC

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng Dufferin Trắng ngọn LDC Trợ lực

Giá: 3.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng Dufferin Trắng ngọn LDC Trợ lực

Mã sản phẩm: CƠ BIDA BA BĂNG ANDY ĐỎ NGỌN ĐEN

Giá: 3.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

CƠ BIDA BA BĂNG ANDY ĐỎ NGỌN ĐEN

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Czar korea mẫu Musashi 2 ngọn

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Czar korea mẫu Musashi 2 ngọn

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Czar korea mẫu Armani Đen 2 ngọn.

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Czar korea mẫu Armani Đen 2 ngọn.

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Tiger cán Gallop

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Tiger cán Gallop

Mã sản phẩm: Cơ Ba băng Bcue Gỗ vân da báo

Giá: 4.000.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ Ba băng Bcue Gỗ vân da báo

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng cẩn ghép đen cao cấp

Giá: 4.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng cẩn ghép đen cao cấp

Mã sản phẩm: Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Giá: 4.800.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng cẩn ghép Xanh dương

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng Rhino ngọn Cacbon Đen

Giá: 5.200.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng Rhino ngọn Cacbon Đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng Rhino ngọn Cacbon Đen

Giá: 5.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng Rhino ngọn Cacbon Đen

Mã sản phẩm: Cơ ba băng cacbon cẩn ghép Đen da báo

Giá: 6.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng cacbon cẩn ghép Đen da báo

Mã sản phẩm: Cơ bida ba băng cẩn ghép xanh ngọn cacbon đen trợ lực.

Giá: 6.500.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ bida ba băng cẩn ghép xanh ngọn cacbon đen trợ lực.

Mã sản phẩm: Cơ ba băng cẩn ghép Nâu trắng ngọn trợ lực

Giá: 7.600.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

Cơ ba băng cẩn ghép Nâu trắng ngọn trợ lực

Mã sản phẩm: Ban do toi shop 131/12 Ngo Duc Ke, phuong 12 quan Binh Thanh.

Giá: 1.000 vnd

Xem Ảnh Lớn

Mô tả ngắn:

dia chi: 131/12 Ngo Duc Ke. phuong 12 quan Binh Thanh. Di tu Duong Bui Dinh Tuy vao thi queo hem 222 BDT roi re Trai vao Ngo Duc Ke. Tu Phan Van Tri thi queo vao nga ba gan so 98, chay toi cuoi duong Ngo Duc Ke. hem 131 canh ben chua mau Tim.

Copyright © 2018 Cơ bida băng, Cơ bida phăng, cơ bida líp, cơ bida ba băng.. Web design: Nina Co.,Ltd